#AccRB1824 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Cương

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0814607948

Zalo: