#AccRB1827 - Ngọc 90 rừng + ad + đấu sĩ

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương 4

Vàng: 0

Ruby: 1000

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90 rừng + ad + đấu sĩ

Trạng thái: Trắng tt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0946265946

Zalo: 01227214320