#AccRB1829 - Quillen + Ilumia Nữ chúa tuyết + Fennik + Liliana + Xeniel Thiên xứ hủy diệt

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 43

Bậc ngọc: 3

Rank: Rank Vàng

Vàng: 494

Ruby: 285

Quân huy: 0

Nổi bật: Quillen + Ilumia Nữ chúa tuyết + Fennik + Liliana + Xeniel Thiên xứ hủy diệt

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/hung.handsome.2006

SĐT: Đang cập nhập

Zalo: Đang cập nhập