#AccRB1833 - 90

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 7

Rank: Bac

Vàng: 13

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật: 90

Trạng thái: Chưa

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: