#AccRB1835 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 48

Bậc ngọc: 2

Rank: Bách kim

Vàng: 115

Ruby: 179

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: