#AccRB1837 - Ngọc chuẩn 75, Tướng Superman, Raz Đại Tù Trưởng, Ilumia Nữ Chúa Tuyết, Max, Teeme, Lindis, ...

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng 2

Vàng: 10500

Ruby: 370

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc chuẩn 75, Tướng Superman, Raz Đại Tù Trưởng, Ilumia Nữ Chúa Tuyết, Max, Teeme, Lindis, ...

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/Quang Hùng

SĐT: 0909845667

Zalo: 0909845667