#AccRB1838 - Ngọc chuẩn 65, Astrid Bạch Kiếm Tiểu Thư, Liliana Hồ Quý Phi, Quillen, Annette, Nakroth, Lauriel, Butterfly, Roxie, ...

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng 4

Vàng: 4444

Ruby: 366

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc chuẩn 65, Astrid Bạch Kiếm Tiểu Thư, Liliana Hồ Quý Phi, Quillen, Annette, Nakroth, Lauriel, Butterfly, Roxie, ...

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/Quang Hùng

SĐT: 0909845667

Zalo: 0909845667