#AccRB1840 - Ngọc 90 chuẩn

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 90

Bậc ngọc: 3

Rank: Cao thủ

Vàng: 25888

Ruby: 0

Quân huy: 200

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: