#AccRB1841 - Full 5 bảng ngọc 5 đường

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 16

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Full 5 bảng ngọc 5 đường

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Trương Thanh Tú

SĐT: 01234209758

Zalo: