#AccRB198 - 70

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 6585

Ruby: 255

Quân huy: 0

Nổi bật: 70

Trạng thái: Trắng tt

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0334897635

Zalo: