#AccRB1845 - raz chiến thần muay thái, maloch đại tướng robot, 10 tướng 18k

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 38

Trang phục: 37

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim Cương 1, bậc cao nhất Cao thủ

Vàng: 5324

Ruby: 843

Quân huy: 5

Nổi bật: raz chiến thần muay thái, maloch đại tướng robot, 10 tướng 18k

Trạng thái: acc garena trắng có liên kết với 1 tkhoan facebook nhưng đã bị khóa

Thông tin Liên hệ

Facbook: www.facebook.com/profile.php?id=100009018245737

SĐT: 0869987235

Zalo: không có