#AccRB1848 - ACC 185v ngọc 3. Skin hiếm

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 70

Trang phục: 109

Bảng ngọc: 24

Bậc ngọc: 90

Rank: Kim cương 3

Vàng: 25659

Ruby: 2059

Quân huy: 2

Nổi bật: ACC 185v ngọc 3. Skin hiếm

Trạng thái: Đã có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009562834578

SĐT: 0944395848

Zalo: 0913520857