#AccRB1851 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 48

Bậc ngọc: 2

Rank: bac

Vàng: 3000

Ruby: 1000

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0335261351

Zalo: