#AccRB1852 - 4 bảng ngọc 90 tướng và skill sổ sứ mệnh 4 mùa có hết

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 50

Trang phục: 47

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: bạch kim 3

Vàng: 3579

Ruby: 197

Quân huy: 0

Nổi bật: 4 bảng ngọc 90 tướng và skill sổ sứ mệnh 4 mùa có hết

Trạng thái: trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0965679521

Zalo: 0965679521