#AccRB1853 - nakroth BBoy công nghệ+violet nữ hoàng pháo hoa....V...V,..

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 76

Trang phục: 54

Bảng ngọc: 10

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 65345

Ruby: 9000

Quân huy: 57

Nổi bật: nakroth BBoy công nghệ+violet nữ hoàng pháo hoa....V...V,..

Trạng thái: CHƯA CÓ THÔNG TIN LIÊN KẾT

Thông tin Liên hệ

Facbook: không có

SĐT: 4567565634747

Zalo: không có