#AccRB1854 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 43

Rank: vàng

Vàng: 5001

Ruby: 214

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: hiếu ngáo

SĐT: 0369517584

Zalo: