#AccRB1860 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 23

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 84

Rank: Bach kim 3

Vàng: 352

Ruby: 68

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Viet Vu Gia

SĐT: 0365511126

Zalo: