#AccRB1862 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 9

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 49

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc

Vàng: 1879

Ruby: 78

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0352308891

Zalo: