#AccRB1863 - pvnchem

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 42

Bậc ngọc: 42

Rank: Bạc 3

Vàng: 12

Ruby: 18

Quân huy: 0

Nổi bật: pvnchem

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: thuyenho3112@gmail.com

SĐT: 0385640834

Zalo: 0385640834