#AccRB200 -

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 68

Rank: Bạc

Vàng: 7450

Ruby: 570

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0389123165

Zalo: 0395895726