#AccRB1866 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: