#AccRB1867 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: