#AccRB1868 - Ngọc 90 chuẩn của ngộ không

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 41

Trang phục: 32

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: Bk1

Vàng: 5384

Ruby: 56

Quân huy: 4

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn của ngộ không

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100027916267610

SĐT: 0971837522

Zalo: 01243398889