#AccRB1869 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 8

Rank:

Vàng: 10000

Ruby: 2000

Quân huy: 1000

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: