#AccRB1870 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 50

Rank: Đông

Vàng: 100

Ruby: 300

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: