#AccRB1872 - Nakarot siêu việt bậc 3 murad siêu việt ngộ ko đạo tặc

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 42

Trang phục: 38

Bảng ngọc: 73

Bậc ngọc: 3

Rank: Vàng iv

Vàng: 6000

Ruby: 146

Quân huy: 21

Nổi bật: Nakarot siêu việt bậc 3 murad siêu việt ngộ ko đạo tặc

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Tú nguyễn

SĐT:

Zalo: