#AccRB1875 - 100% mật khẩu đúng

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 17

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạch Kim 5

Vàng: 475

Ruby: 124

Quân huy: 0

Nổi bật: 100% mật khẩu đúng

Trạng thái: 100% trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0383954083

Zalo: 0946631580