#AccRB1877 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 81

Trang phục: 112

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao thu

Vàng: 16200

Ruby: 1399

Quân huy: 10000

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: