#AccRB201 - Leve 30

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng IV

Vàng: 4

Ruby: 38

Quân huy: 0

Nổi bật: Leve 30

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: