#AccRB1879 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 23

Bảng ngọc: 45

Bậc ngọc: 2

Rank: đồng

Vàng: 1750

Ruby: 201

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: off

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/hung.letrong.14661?ref=bookmarks

SĐT:

Zalo: