#AccRB1882 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 69

Trang phục: 69

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 39

Rank: Bạc

Vàng: 47

Ruby: 123

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Có Thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: