#AccRB1883 - Ngọc 90 chuẩn.

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 47

Trang phục: 64

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch Kim

Vàng: 1205

Ruby: 358

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn.

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100018379293832

SĐT:

Zalo: