#AccRB1884 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 0

Rank: Kim Cương 4

Vàng: 881

Ruby: 188

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0383954083

Zalo: 0946631580