#AccRB1885 -

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 2

Rank: Đồng

Vàng: 5000

Ruby: 190

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Hồ Loan

SĐT:

Zalo: