#AccRB1887 - 100% mật khẩu đúng,99% víp

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạch Kim 5

Vàng: 852

Ruby: 192

Quân huy: 0

Nổi bật: 100% mật khẩu đúng,99% víp

Trạng thái: 100% trắng thông tin,99%acc khủng

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0383954083

Zalo: 0946631580