#AccRB202 - Athur

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 54

Rank: Bạc ||

Vàng: 1537

Ruby: 2735

Quân huy: 0

Nổi bật: Athur

Trạng thái: 50% acc trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Trường Duy

SĐT: 0902126937

Zalo: 0902126937