#AccRB1889 - Omen+rouker+ngộ không.

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 75

Rank: Vàng II

Vàng: 889

Ruby: 90

Quân huy: 0

Nổi bật: Omen+rouker+ngộ không.

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Khanhha Pham

SĐT: 01639011840

Zalo: