#AccRB1890 - 90

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 63

Trang phục: 81

Bảng ngọc: 16

Bậc ngọc: 3

Rank: KC

Vàng: 5000

Ruby: 1000

Quân huy: 3

Nổi bật: 90

Trạng thái: thông tin trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0909723575

Zalo: 0909723575