#AccRB1891 - Có nakroth,liliana,...

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 40

Bậc ngọc: 40

Rank: Bạc

Vàng: 500

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: Có nakroth,liliana,...

Trạng thái: Ko biết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/profile.php

SĐT: 0292837334

Zalo: 0978536638