#AccRB1892 - Murad+Ngộ Không+omen+ryoma+buterfly

Cập nhật: 10/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 2

Rank: Vang IV

Vàng: 18138

Ruby: 432

Quân huy: 0

Nổi bật: Murad+Ngộ Không+omen+ryoma+buterfly

Trạng thái: Nick trắng thông tin nha

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0909686796

Zalo: