#AccRB1893 - Ngọc chuẩn ad, rừng, psu, tank

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 38

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch kim

Vàng: 7800

Ruby: 50

Quân huy: 3

Nổi bật: Ngọc chuẩn ad, rừng, psu, tank

Trạng thái: Chưa có liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0888488986

Zalo: 0888488986