#AccRB1895 - Bảng 62

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng

Vàng: 0

Ruby: 206

Quân huy: 0

Nổi bật: Bảng 62

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0979220603

Zalo: