#AccRB1896 -

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Bach kim 3

Vàng: 15

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Truongvanle55@gmail.com

SĐT: 01643817856

Zalo: 01643817856