#AccRB203 -

Cập nhật: 02/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 11

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 25

Bậc ngọc: 25

Rank: bac I

Vàng: 12358

Ruby: 208

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: acc du choi

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: