#AccRB1898 -

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 68

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 122333

Ruby: 200020

Quân huy: 1233

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0816516623

Zalo: