#AccRB1901 - Ngọc 72 vật lý . ngọc 70 phép

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim

Vàng: 1000

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 72 vật lý . ngọc 70 phép

Trạng thái: Có liên kết Facebook

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/thanh.thanthan.33

SĐT: 0389975906

Zalo: 0389975906