#AccRB1902 - NK siêu việt

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 60

Rank: vàng 4

Vàng: 12389

Ruby: 329

Quân huy: 0

Nổi bật: NK siêu việt

Trạng thái: acc trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: