#AccRB1904 - Full ngọc 90 chuẩn cho nak ad phép murad

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Cao thủ

Vàng: 29000

Ruby: 900

Quân huy: 0

Nổi bật: Full ngọc 90 chuẩn cho nak ad phép murad

Trạng thái: Acc trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Huỳnh vinh

SĐT:

Zalo: 01256992434