#AccRB1906 - vận may 132

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 33

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: vận may 132

Trạng thái: trắng tt

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/chu.luan.311

SĐT: 0334636565

Zalo: 0927464500