#AccRB1907 - 100% mật khẩu đúng,99% víp

Cập nhật: 11/03/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 67

Rank: Kim Cương 3

Vàng: 71

Ruby: 168

Quân huy: 0

Nổi bật: 100% mật khẩu đúng,99% víp

Trạng thái: 100% trắng thông tin,99%acc khủng

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0383954083

Zalo: 0946631580